היועצים המיוצגים בבית הספר

130,000$

שכר התחלתי חציוני

19.2%

אחוז קבלה

732

ממוצע GMAT

נתוני שכר
משכורת חציונית מיד לאחר התואר $130,000
אחוז מקבלי הצעת עבודה מיד בסיום התואר 97.1%

 

נתוני קבלה בשנתיים האחרונות 2017 2016
אחוז הקבלה 19.2% 19.6%
מספר האפליקיישנים 6,692 6,679
מספר הסטודנטים שהתקבלו ללימודים 1,285 1,306
מספר הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם (גודל הכיתה) 863 851
Yield (אחוז הסטודנטים שהתקבלו לבי"ס ובחרו לממש את הודעת הקבלה וללמוד שם) 67.2% 65.2%

 

הרכב הכיתה (מחזור 2020)
מה למדו הסטודנטים בתואר ראשון
תואר כללי בתחום מדעי הרוח 45%
STEM – מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה 29%
מנהל עסקים 26%
התפלגות מגדרית ואתנית
אחוז הנשים 43%
אחוז הסטודנטים הבינלאומיים 33%
מספר המדינות המיוצגות בבית הספר 80
ניסיון תעסוקתי
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (טווח) 0-15
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (ממוצע) 5
Exam Results
ציון GMAT של הסטודנטים (טווח) 500-790
ציון GMAT של הסטודנטים (ממוצע) 732
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק מילולי) 163
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כמותי) 162
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כתיבה) 4.6
ציון GPA – ממוצע תואר ראשון (בסולם 0-4) 3.6

 

באיזה תחום עבדו המועמדים לפני הקבלה לבי"ס? (מחזור 2020)
ייעוץ 27%
קרן השקעות (PE) וקרנות הון סיכון (VC) 13%
טכנולוגיה/אינטרנט 10%
בנקאות השקעות 9%
מגזר ציבורי/מלכ"רים 9%
שירותים פיננסיים 8%
בריאות 5%
ניהול השקעות 5%
קמעונאות 3%
נדל"ן 2%
אנרגיה 2%
תקשורת ומדיה 2%
אחר 6%