כמו הרכבת מירושלים לתל אביב.. אנחנו עוד בהרצה.
נעדכן בהמשך דף זה!

125,000$

שכר התחלתי חציוני

25%

אחוז קבלה

720

ממוצע GMAT

נתוני שכר
משכורת חציונית מיד לאחר התואר $125,000
אחוז מקבלי הצעת עבודה מיד בסיום התואר 93.8%

 

נתוני קבלה בשנתיים האחרונות 2017 2016
אחוז הקבלה 25% 26.3%
מספר האפליקיישנים 3,485 3,354
מספר הסטודנטים שהתקבלו ללימודים 881 881
מספר הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם (גודל הכיתה) 423 413
Yield (אחוז הסטודנטים שהתקבלו לבי"ס ובחרו לממש את הודעת הקבלה וללמוד שם) 48% 46.9%

 

הרכב הכיתה (מחזור 2020)
מה למדו הסטודנטים בתואר ראשון
תואר כללי בתחום מדעי הרוח 28%
STEM – מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה 30%
מנהל עסקים 42%
התפלגות מגדרית ואתנית
אחוז הנשים 43%
אחוז הסטודנטים הבינלאומיים 32%
מספר המדינות המיוצגות בבית הספר 40
ניסיון תעסוקתי
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (טווח)
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (ממוצע) 5
גיל (ממוצע)
Exam Results
ציון GMAT של הסטודנטים (טווח) 680-760
ציון GMAT של הסטודנטים (ממוצע) 720
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק מילולי) 161
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כמותי) 159
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כתיבה)
ציוןGPA (ממוצע) 3.5

 

באיזה תחום עבדו המועמדים לפני הקבלה לבי"ס? (מחזור 2020)
ייעוץ 16%
קרן השקעות (PE) וקרנות הון סיכון (VC)
טכנולוגיה/אינטרנט 10%
מגזר ציבורי/מלכ"רים 8%
שירותים פיננסיים 16%
בריאות 10%
ניהול השקעות
קמעונאות 4%
נדל"ן
אנרגיה 3%
תקשורת ומדיה
תעשייה 4%
צבא וביטחון 5%
אחר 14%