היועצים המיוצגים בבית הספר

דניאל רשף

כמו הרכבת מירושלים לתל אביב.. אנחנו עוד בהרצה.
נעדכן בהמשך דף זה!

€75,846

שכר התחלתי חציוני

31%

אחוז קבלה

680

ממוצע GMAT

נתוני שכר
משכורת חציונית מיד לאחר התואר €75,846
אחוז מקבלי הצעת עבודה מיד בסיום התואר 92%

 

נתוני קבלה בשנתיים האחרונות 2017 2016
אחוז הקבלה 31% 25%
מספר האפליקיישנים 1,671 1,428
מספר הסטודנטים שהתקבלו ללימודים 518 354
מספר הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם (גודל הכיתה)
Yield (אחוז הסטודנטים שהתקבלו לבי"ס ובחרו לממש את הודעת הקבלה וללמוד שם)

 

הרכב הכיתה (מחזור 2020)
מה למדו הסטודנטים בתואר ראשון
תואר כללי בתחום מדעי הרוח 10%
STEM – מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה 35%
מנהל עסקים 30%
התפלגות מגדרית ואתנית
אחוז הנשים 30%
אחוז הסטודנטים הבינלאומיים 91%
מספר המדינות המיוצגות בבית הספר 63
ניסיון תעסוקתי
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (טווח)
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (ממוצע) 5
גיל (ממוצע) 29
Exam Results
ציון GMAT של הסטודנטים (טווח) 600-770
ציון GMAT של הסטודנטים (ממוצע) 680
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק מילולי)
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כמותי)
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כתיבה)
ציוןGPA (ממוצע)

 

באיזה תחום עבדו המועמדים לפני הקבלה לבי"ס? (מחזור 2020)
ייעוץ 15%
קרן השקעות (PE) וקרנות הון סיכון (VC)
טכנולוגיה/אינטרנט 10%
מגזר ציבורי/מלכ"רים 5%
שירותים פיננסיים 20%
בריאות 5%
ניהול השקעות
קמעונאות 15%
אנרגיה/תעשייה/בנייה 20%
תקשורת ומדיה 4%
אחר 6%