125,000$

שכר התחלתי חציוני

22%

אחוז קבלה

700

ממוצע GMAT

נתוני שכר
משכורת חציונית מיד לאחר התואר $125,000
אחוז מקבלי הצעת עבודה מיד בסיום התואר 96%

 

נתוני קבלה בשנתיים האחרונות 2017 2016
אחוז הקבלה 22% 22.1%
מספר האפליקיישנים 3,796 3,737
מספר הסטודנטים שהתקבלו ללימודים 849 827
מספר הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם (גודל הכיתה) 439 446
Yield (אחוז הסטודנטים שהתקבלו לבי"ס ובחרו לממש את הודעת הקבלה וללמוד שם) 51.7% 53.9%

 

הרכב הכיתה (מחזור 2020)
מה למדו הסטודנטים בתואר ראשון
תואר כללי בתחום מדעי הרוח
STEM – מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה
מנהל עסקים
כלכלה
אחר
התפלגות מגדרית ואתנית
אחוז הנשים 42%
אחוז הסטודנטים הבינלאומיים 38%
מספר המדינות המיוצגות בבית הספר 28
ניסיון תעסוקתי
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (טווח)
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (ממוצע) 5.6
גיל (ממוצע) 29
Exam Results
ציון GMAT של הסטודנטים (טווח) 650-750
ציון GMAT של הסטודנטים (ממוצע)
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק מילולי)
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כמותי)
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כתיבה)
טווח GPA 3.1-3.88

 

באיזה תחום עבדו המועמדים לפני הקבלה לבי"ס? (מחזור 2020)
ייעוץ 24%
קרן השקעות (PE) וקרנות הון סיכון (VC)
טכנולוגיה/אינטרנט 5%
מגזר ציבורי/מלכ"רים 9%
שירותים פיננסיים 22%
בריאות 7%
ניהול השקעות 7%
קמעונאות 2%
יזמות 2%
נדל"ן
אנרגיה 5%
תקשורת ומדיה 1%
תעשייה 2%
אחר 5%