היועצים המיוצגים בבית הספר

כמו הרכבת מירושלים לתל אביב.. אנחנו עוד בהרצה.
נעדכן בהמשך דף זה!

 

125,578$

שכר התחלתי חציוני

30%

אחוז קבלה

699

ממוצע GMAT

נתוני שכר
משכורת חציונית מיד לאחר התואר $125,578
אחוז מקבלי הצעת עבודה מיד בסיום התואר 93%

 

נתוני קבלה בשנתיים האחרונות 2017 2016
אחוז הקבלה 30% 27.6%
מספר האפליקיישנים 1,653 1,947
מספר הסטודנטים שהתקבלו ללימודים 495 537
מספר הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם (גודל הכיתה) 277 279
Yield (אחוז הסטודנטים שהתקבלו לבי"ס ובחרו לממש את הודעת הקבלה וללמוד שם) 56% 52%

 

הרכב הכיתה (מחזור 2020)
מה למדו הסטודנטים בתואר ראשון
תואר כללי בתחום מדעי הרוח 10%
STEM – מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה 51%
מנהל עסקים 29%
אחר 10%
התפלגות מגדרית ואתנית
אחוז הנשים 33%
אחוז הסטודנטים הבינלאומיים 27%
מספר המדינות המיוצגות בבית הספר 40
ניסיון תעסוקתי
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (טווח)
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (ממוצע) 5
גיל (ממוצע) 28
Exam Results
ציון GMAT של הסטודנטים (טווח)
ציון GMAT של הסטודנטים (ממוצע) 699
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק מילולי)
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כמותי)
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כתיבה)
ציון GPA – ממוצע תואר ראשון (בסולם 0-4) 3.4

 

באיזה תחום עבדו המועמדים לפני הקבלה לבי"ס? (מחזור 2020)
ייעוץ 17%
טכנולוגיה/אינטרנט 6%
שירותים פיננסיים 23%
בריאות 5%
תעשייה 5%
אחר 44%