היועצים המיוצגים בבית הספר

כמו הרכבת מירושלים לתל אביב.. אנחנו עוד בהרצה.
נעדכן בהמשך דף זה!

 

125,000$

שכר התחלתי חציוני

12%

אחוז קבלה

726

ממוצע GMAT

נתוני שכר
משכורת חציונית מיד לאחר התואר $125,000
אחוז מקבלי הצעת עבודה מיד בסיום התואר

 

נתוני קבלה בשנתיים האחרונות 2017 2016
אחוז הקבלה 12% 12%
מספר האפליקיישנים 4,132 3,957
מספר הסטודנטים שהתקבלו ללימודים 496 475
מספר הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם (גודל הכיתה) 284 252
Yield (אחוז הסטודנטים שהתקבלו לבי"ס ובחרו לממש את הודעת הקבלה וללמוד שם) 57.3% 53.1%

 

הרכב הכיתה (מחזור 2020)
מה למדו הסטודנטים בתואר ראשון
תואר כללי בתחום מדעי הרוח 7%
STEM – מדעים/טכנולוגיה/הנדסה/מתמטיקה 36%
מנהל עסקים 11%
כספים 11%
אחר 14%
התפלגות מגדרית ואתנית
אחוז הנשים 43%
אחוז הסטודנטים הבינלאומיים 42%
מספר המדינות המיוצגות בבית הספר 39
ניסיון תעסוקתי
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (טווח) 3.3-8
מספר שנות ניסיון תעסוקתי (ממוצע) 5.4
Exam Results
ציון GMAT של הסטודנטים (טווח) 690-750
ציון GMAT של הסטודנטים (ממוצע) 726
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק מילולי) 165
ציון GRE ממוצע של מועמדים (חלק כמותי) 164
ציון GPA – ממוצע תואר ראשון (בסולם 0-4) 3.66

 

באיזה תחום עבדו המועמדים לפני הקבלה לבי"ס? (מחזור 2020)
ייעוץ 24%
טכנולוגיה/אינטרנט 10%
מגזר ציבורי/מלכ"רים 8%
שירותים פיננסיים 20%
בריאות 7%
קמעונאות 5%
אנרגיה 5%
אחר 21%