אלו הנתונים והשכר כפי שדווחו על ידי בתי הספר למגזין U.S News (המדרג את בתי הספר, בין היתר על סמך הנתונים הללו)

בית הספר משכורת בסיס שנתית ממוצעת בונוס שנתי ממוצע רכיבים נוספים תגמול שנתי כולל (ממוצע) תגמול חודשי ממוצע בשקלים
סטנפורד $144,455 $29,534 $83,065 $257,054 80,179
קולומביה $129,096 $34,481 $57,460 $221,036 68,945
הרווארד $137,293 $29,855 $53,040 $220,188 68,680
וורטון $135,716 $31,214 $42,571 $209,501 65,347
שיקאגו $129,442 $30,469 $40,504 $200,415 62,513
MIT $128,301 $27,872 $28,116 $184,289 57,483
קלוג $128,192 $28,469 $25,422 $182,083 56,795
NYU $121,146 $33,134 $27,177 $181,457 56,599
וושינגטון (Foster) $119,904 $31,570 $26,462 $177,936 55,501
דארתמות' (Tuck) $127,986 $30,208 $19,648 $177,842 55,472
מישיגן רוס $124,702 $30,866 $21,607 $177,175 55,264
וירג'יניה דארדן $124,684 $31,966 $19,811 $176,461 55,041
CMU טפר $119,402 $30,101 $25,688 $175,191 54,645
ברקלי $125,572 $27,926 $21,023 $174,571 54,452
 מרשל USC $118,110 $28,406 $26,111 $172,627 53,845
ייל $119,371 $28,747 $22,125 $170,243 53,102
אמורי (Goizueta) $119,665 $27,534 $17,024 $164,223 51,224
UCLA אנדרסון $119,964 $29,073 $12,982 $162,019 50,536
אוסטין (McCombs) $117,185 $28,280 $16,135 $161,600 50,406
קורנל $125,578 $31,604 $157,182 49,028
UNC (Kenan-Flagler) $111,082 $23,706 $19,781 $154,569 48,213
דיוק $122,989 $30,374 $153,363 47,836
BYU (מאריוט) $102,534 $19,825 $29,371 $151,730 47,327
רייס ג'ונס $113,349 $27,254 $10,672 $151,275 47,185
וושינגטון סט. לואיס (אולין) $106,812 $24,440 $18,155 $149,407 46,603
ג'ורגיה טק (שילר) $106,115 $25,378 $17,620 $149,113 46,511

 

מספר הערות:

 1. הנתונים בטבלה משקפים את השכר הממוצע הניתן לבוגר כל בית ספר מיד לאחר סיום התואר
 2. כל בית ספר מדווח את הנתונים עבור מחזור הלימודים האחרון. הנתונים הנוכחיים משקפים את מחזור הבוגרים שסיים את לימודיו בשנת 2017
 3. התגמול בטבלה הוא תגמול שנתי בדולרים (ברוטו). השכר מחולק לשלושה רכיבים: שכר בסיס, בונוס ורכיבים נוספים. הרכיבים הנוספים יכולים לכלול דיור, החזקת רכב וכו'. חישוב הבונוס נעשה בממוצע, ובניגוד לישראל, הבונוס מהווה חלק אינטגרלי מהמשכורת הניתן לרוב המוחלט של העובדים.
 4. בכל מחזור, קיימים סטודנטים אשר אינם מעוניינים לעבוד ממגוון סיבות (רצון לקחת חופשה, השתלבות בעסק משפחתי, המשך לימוד של תואר נוסף וכו'), בתי הספר אינם כוללים את המועמדים הללו כאשר הם מחשבים את ממוצע השכר של הבוגרים.
 5. קיימים בתי ספר המעודדים את בוגריהם להשתלב במגזר הציבורי, בעמותות ובמלכ"רים לאחר התואר, בין היתר באמצעות מענקים מיוחדים והחזרי הלוואות. מענקים אלו אינם נכללים בחישוב התגמול של הבוגרים ומביאים לכך כי בתי ספר אלו ירדו באופן משמעותי בדירוג.
 6. ההמרה לשקלים נעשתה ע"פ שער של 3.743 ש"ח לדולר (בהתאם לשער בנק ישראל ב-21 לנובמבר, 2018).

אלו הנתונים והשכר כפי שדווחו על ידי בתי הספר למגזין U.S News (המדרג את בתי הספר, בין היתר על סמך הנתונים הללו)

בית הספר תגמול שנתי כולל (ממוצע) תגמול חודשי ממוצע בשקלים
סטנפורד $257,054 80,179
קולומביה $221,036 68,945
הרווארד $220,188 68,680
וורטון $209,501 65,347
שיקאגו $200,415 62,513
MIT $184,289 57,483
קלוג $182,083 56,795
NYU $181,457 56,599
וושינגטון (Foster) $177,936 55,501
דארתמות' (Tuck) $177,842 55,472
מישיגן רוס $177,175 55,264
וירג'יניה דארדן $176,461 55,041
CMU טפר $175,191 54,645
ברקלי $174,571 54,452
 מרשל USC $172,627 53,845
ייל $170,243 53,102
אמורי (Goizueta) $164,223 51,224
UCLA אנדרסון $162,019 50,536
אוסטין (McCombs) $161,600 50,406
קורנל $157,182 49,028
UNC (Kenan-Flagler) $154,569 48,213
דיוק $153,363 47,836
BYU (מאריוט) $151,730 47,327
רייס ג'ונס $151,275 47,185
וושינגטון סט. לואיס (אולין) $149,407 46,603
ג'ורגיה טק (שילר) $149,113 46,511

 

מספר הערות:

 1. הנתונים בטבלה משקפים את השכר הממוצע הניתן לבוגר כל בית ספר מיד לאחר סיום התואר
 2. כל בית ספר מדווח את הנתונים עבור מחזור הלימודים האחרון. הנתונים הנוכחיים משקפים את מחזור הבוגרים שסיים את לימודיו בשנת 2017
 3. התגמול בטבלה הוא תגמול שנתי בדולרים (ברוטו). השכר מחולק לשלושה רכיבים: שכר בסיס, בונוס ורכיבים נוספים. הרכיבים הנוספים יכולים לכלול דיור, החזקת רכב וכו'. חישוב הבונוס נעשה בממוצע, ובניגוד לישראל, הבונוס מהווה חלק אינטגרלי מהמשכורת הניתן לרוב המוחלט של העובדים.
 4. בכל מחזור, קיימים סטודנטים אשר אינם מעוניינים לעבוד ממגוון סיבות (רצון לקחת חופשה, השתלבות בעסק משפחתי, המשך לימוד של תואר נוסף וכו'), בתי הספר אינם כוללים את המועמדים הללו כאשר הם מחשבים את ממוצע השכר של הבוגרים.
 5. קיימים בתי ספר המעודדים את בוגריהם להשתלב במגזר הציבורי, בעמותות ובמלכ"רים לאחר התואר, בין היתר באמצעות מענקים מיוחדים והחזרי הלוואות. מענקים אלו אינם נכללים בחישוב התגמול של הבוגרים ומביאים לכך כי בתי ספר אלו ירדו באופן משמעותי בדירוג.
 6. ההמרה לשקלים נעשתה ע"פ שער של 3.743 ש"ח לדולר (בהתאם לשער בנק ישראל ב-21 לנובמבר, 2018).