המטרה המרכזית של כל מועמד, היא לעלות על הרדאר של ועדות הקבלה מוקדם ככל הניתן. הדרך המרכזית

אין פירוש הדבר שלא ניתן להתקבל לבית ספר בלי שועדות הקבלה יכירו אותך לפני. למעשה, רוב המועמדים שמתקבלים עושים זאת ללא היכרות מוקדמת כלשהי עם