לאחר בחירת בתי הספר אליהם תרצה להגיש מועמדות וגיבוש האסטרטגיה, נעבור להרכבת הצוות שילווה אותך לכל אורך תהליך ההגשה.

צוות היועצים שלך, יורכב מיועץ בכיר, אשר ילווה אותך לכל אורך ההליך, ומיועצים ייעודיים עבור כל בית ספר אליו תרצה להגיש.

כך לדוג' מועמד אשר יגיש אפליקיישן לסטנפורד, קולומביה וקלוג, יעבוד עם יועץ מסטנפורד, יועץ מקולומביה, יועץ מקלוג ועם יועץ בכיר אשר יפקח על כלל התהליך ויוודא כי האסטרטגיה הכללית ורמת האפליקיישן נשמרת לכל אורך ההליך.