נווה מליחי

Olin, Washington university

בית הספר המיוצג